<< 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 >>
 

Brand in de TV-toren in Hoogersmilde

01-09-2011 |
"Zendmastproblematiek leidt tot verlies publieke radiostations"

De landelijke publieke radiostations hebben in de periode juni en juli 2011 in moeten leveren op luistertijdaandeel. Luisteraars in delen van Nederland lukt het niet om hun favoriete zenders te beluisteren of ervaren storing in de ontvangst van hun radiostation. Een en ander is een direct gevolg van de problemen die ontstaan zijn op 15 juli jl. bij de uitzendmasten van Lopik en Hoogersmilde.
Dit is de belangrijkste conclusie die getrokken wordt uit vandaag gepubliceerde CLO cijfers, verzorgd door Intomart over de periode juni en juli. Radio 2 verliest 0,5%, 3FM verliest 0,4% en Radio 5 verliest 0,2% ten opzichte van de periode mei/juni. Het verwachte verlies van Radio 1 is opgevangen door de frequentie van de publieke nieuwszender snel over te zetten op 747 AM.

"Dit is een eerste indicatie van de impact van de zendmastproblemen op de beluistering", zegt NPO directeur Radio Jan Westerhof. "Slechts twee weken met beperkte beluistering zijn opgenomen in de onderzoeksperiode van acht weken. De cijfers over de maand juli geven reden tot grote zorg. Het laat zich raden dat de consequenties voor de beluistering zich vooral in de twee volgende meetperioden negatief gaan aftekenen. Publieke radio doet het al jaren heel goed. Het totale marktaandeel van publieke radio in de periode van september 2010 tot juni 2011 was met 33,5 ongeëvenaard. Het weekbereik was in dezelfde periode ruim 7 miljoen luisteraars en ook de luisterduur, vooral een teken dat luisteraars de programma's waarderen, is in jaren niet zo hoog geweest."

Onlangs verzorgde Bureau De Vos & Jansen in opdracht van de NPO een onderzoek dat liet zien dat op dit moment 2,3, miljoen Nederlanders nog last hebben van de FM-storingen door problemen met de zendmasten in Smilde, Lopik en Wieringermeer. Direct na de problemen hadden 5 miljoen mensen last van de storing. Door noodmaatregelen is dit teruggebracht naar 2.3 miljoen.
"Het tempo waarin de betrokken bedrijven in de distributiesector aan een oplossing werkt is zorgwekkend traag", aldus Westerhof. Minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft eind vorige week in de persoon van Marco Pastors een bemiddelaar benoemd die tien dagen de tijd heeft om een oplossing te bedenken voor het herstel van de zendmast Lopik. Deze besprekingen moeten op korte termijn tot een oplossing leiden. Lopik zendt uit op slechts tien procent van zijn vermogen, met alle gevolgen voor de luisteraars. "Het is niet acceptabel dat bij betrokken bedrijven anderhalve maand na de brand op deze zendmast nog steeds geen visie is op hoe de ontvangst weer teruggebracht kan worden naar het normale niveau. Lopik is van groot belang voor de ontvangst van de FM. Met groot ongeduld wachten we op het rapport van mijnheer Pastors. Het verlies in bereik, als gevolg van de schade aan de zendmasten in Lopik en Hoogersmilde, moet zo snel mogelijk ongedaan gemaakt worden zodat het Nederlandse publiek zijn favoriete programma's weer ongestoord kan beluisteren." (persbericht NPO) Bron: www.mediamagazine.nl


01-09-2011 | Backup publieke landelijke r/tv zenders onduidelijk, verantwoordelijkheid publiek?

Hoe is de backup geregeld voor de publieke radio- en televisiezenders als FM-zendmasten uitvallen, de Mediagateway weg zou vallen, of essentiële onderdelen van aanvoer. Relevant, zeker omdat gebleken is dat bij de uitval medio juli van de FM-zendmasten in Lopik en Hogersmilde voor Radio 1 t/m 6 en de digitale etheruitzendingen van Nederland 1, 2 en 3 er nauwelijks backup-voorzieningen bleken te zijn. Radio 1 ging zelfs uitzenden op de middengolf vanuit Engeland nadat Radio 5 een tijdje uit de ether is geweest om op de middengolf Radio 1 nog continuïteit te geven.

Kabelaars en andere distributeurs betrekken veelal de signalen met een rechtstreekse aansluiting op de Mediagateway. Ook de zendmasten betrekken de FM-signalen veelal daarvandaan. Dat is een voorziening van Technicolor. DutchMedia heeft een rondvraag gedaan over hoe de verschillende spelers vanuit de publieke verantwoordelijkheid omgaan met uitval van de distributie voor publieke radio en televisiezenders. Gezien de publieke functie daarvan is in dit artikel er voor gekozen om de aandacht niet bij commerciële zenders te leggen.

De Nederlandse Publieke Omroep lijkt de verantwoordelijkheid voor de ontvangst van FM-zenders als Radio 1 t/m 6 bij uitval volledig bij het publiek neer te leggen. Dit blijkt uit een reactie van NPO-woordvoerder Erik Kroeze. Kroeze stelt “De back-up is geregeld doordat het publiek vaak ook de beschikking heeft over ander distributiewijzen, zoals kabel, internet, satelliet, enzovoorts. Daarnaast hebben FM-zendmasten vaak een grote overlap wat ook een back-up creert.” Op vragen over hoe de backup verder georganiseerd is, weigert de NPO informatie te geven anders dan “uit veiligheidsoverwegingen doen wij daar geen mededelingen over”. Een interviewverzoek met de directeur distributie werd geweigerd. Wel stelde Erik Kroeze namens de NPO nog in antwoord op concrete vragen over hoe backup geregeld is of niet, dat deze “niet kan ingaan op hoe het in geval van onvoorziene situaties contractueel geregeld is”. Ook stelt de NPO in reactie op vragen hoe de backup voor de kabel, satelliet en DVB-T is geregeld bij de aanvoer dat dat ‘te ver voert’ om te beantwoorden. De NPO is zelf licentiehouder van DVB-T (digitale ether) frequenties voor de wettelijk verplichtte (free to air) uitzending van Nederland 1, 2 en 3 alsmede de regionale publieke omroep.

Interessant is dat in een ‘brandbrief’ aan de regering de NPO alle beschikbare radio-frequenties op 18 juli jl. heeft geclaimd en te vergunnen aan de NPO. Inclusief de commerciele landelijke FM-pakketten A7 en A8 waarvoor een verdeelprocedure was ingezet, waarbij de NPO verzocht om vooralsnog niet tot verdeling daarvan over te gaan. Ook stelt de NPO dat er een ‘niet afdoende regeling van de basisvoorziening leidt tot maatschappelijk onaanvaardbare’ situaties die ‘potentieel gevaarlijk’ zouden zijn gezien de ‘rampenfunctie’ van Radio 1. De voorzitter van de Raad van Bestuur van de NPO vraagt de minister van EL&I, Maxime Verhagen om garanties om haar taak via omroepzenders te kunnen blijven voldoen. In reactie op vragen waarom de overheid dat zou moeten garanderen en de NPO niet zelf de backup zou horen te organiseren, stelt woordvoerder Erik Kroeze dat dat ‘niet van belang’ is.

De NPO is niet ingegaan op vragen over waarom de NPO niet zelf een backupvoorziening heeft voor de FM-zenders gebruik makend van dezelfde frequenties, maar vanaf andere locaties. Het lijkt erop dat de NPO in haar communicatie vooral naar andere partijen wijst, maar niet zelf heeft bezien dat ze feitelijk nauwelijks tot geen backupvoorzieningen heeft.

Ziggo-woordvoerder Gradus Vos stelt dat Ziggo meerdere backup’s heeft. “Sowieso hebben we twee distributiecentra. Wij halen de signalen rechtstreeks vanaf de eindregie bij Nederland 1, 2 en 3 vandaan. Alle kabelaars liggen in het Hilversumse mediapark met veel kabels. De Mediagateway is als een ring geconstrueerd. Bovendien is daar ook het knooppunt van onze eigen glasvezelnetwerken. Als dat onverhoopt uit zou vallen, dan schakelen we over op satellietontvangst en als dat er niet is, DVB-T. Hetzelfde geldt in feite ook voor radioontvangst. Ergens houdt het wel op.” Ziggo haalt de regionale publieke radio- en tv-zenders veelal op vanuti de regionale zenders zelve.

Ronald Sutmuller, woordvoerder voor UPC Nederland zegt dat ze voor de ‘must-carry en rampenzenders’ (dit zijn in ieder geval Nederland 1, 2 en 3, Radio 1 t/m 5 alsmede de regionale radio/tv zenders) ‘secundaire’ aanlevering paraat heeft waaronder satellietontvangst in plaats van Mediagateway-aanvoer. “Sommige aanbieders hebben daarvoor nog wel actie te ondernemen”. Welke dat zijn kon Sutmuller niet zeggen; wel dat ‘niet altijd alle kwaliteitsvarianten (zoals HD)’ beschikbaar is. “Minder urgente zenders krijgen bij een storing een ‘still’ met daarop relevante informatie, zodat iedereen weet wat er met betrekking tot de zender aan de hand is’, aldus Sutmuller. UPC benadrukt dat alhoewel ‘zenders en aanbieders verantwoordelijk zijn voor het aanleveren van het signaal’, deze vooral in overleg met relevante partijen passende oplossingen zoekt zonder lange onderbrekingen in gevallen dat het voorkomt.

Canal Digitaal (M7 Group SA) heeft een eigen verbinding die direct vanaf de eindregie vanaf de Nederlandse Publieke Omroep naar de technische ruimtes van M7 Group SA lopen. “Dit is dus de best mogelijke optie, waarbij de kabelaars volgens mij allemaal op de Mediagateway zitten voor de aanlevering van deze signalen.” aldus Executive Vice President Andrei Noppe namens M7 Group SA in reactie op de ‘backup’ vraag voor ontvangst van Nederland 1, 2 en 3. M7 Group SA heeft haar aanlevering dubbel uitgevoerd. “De NPO heeft er goed aan gedaan in de tenderdocumenten expliciet vast te leggen in welke mate er redundantie geregeld moet zijn vanaf het overnamepunt. Als onze uplinkschotel onverhoopt weg zou zijn, hebben wij binnen een uur het signaal opnieuw vanaf elders actief,” aldus Noppe.

Gerard Schuiteman, directeur van de koepelorganisatie van Regionale publieke omroepen ROOS zegt dat de backupfunctionaliteit per regionale omroep kan verschillen. Samen met KPN Broadcast Services had RTV Drenthe als eerste na het omvallen van de mast Hoogersmilde de zaken eerste voor elkaar. “Onverwijld contact”, dat is wat er veelal gebeurt. De calamiteitenfunctie en rampenfunctie is gedefinieerd in convenanten met de provincies. Schuiteman doet een open uitnodiging aan de NPO: “als de door haar geclaimde calamiteitenfunctie van Radio 1 in het gedrang komt, mag de NPO ons bellen en deze samen met de regionale publieke omroepen organiseren.” Formeel heeft Radio 1 geen rampen/calamiteitenfunctie, maar in geval van nationale ramp/calamiteiten, kan de minister-president publieke frequenties/radiozenders claimen (niet alleen Radio 1).

Op basis van een rondgang is de conclusie dat de NPO zelve bar weinig wil vertellen over of en hoe er een backup is georganiseerd anders dan ‘er alles aan te doen’. Uit de praktijk en een rondgang lijkt het op dat de NPO vooral de publieke verantwoordelijkheid bij andere partijen neerlegt en haar eigen rol en verantwoordelijkheid niet altijd even goed neemt. Bij een daadwerkelijke uitval van het Hilversumse Mediapark al dan niet in combinatie van het Radio 1-6 & Nederland 1/2/3 overnamepunt en de Mediagateway is totaal onduidelijk hoe uitzendingen zouden worden gecontinueerd. Het is te hopen dat er in die zin geen andere ‘ongelukken’ gebeuren! Bron: dutchmedia.nl

 

 << 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 >>
 


Alle legale Radio en TV Zenders in Nederland