Europesche-testbeelden

De publicatie van verschillende testbeelden in Europese landen in RB, voorziet in een behoefte. Dit blijkt wel uit de grote hoeveelheid brieven die iedere dag op het bureau van uw redacteur worden gedeponeerd. De enthousiaste reacties hebben de stoutste verwachtingen zonder meer overtroffen. Eigenlijk is dat een vreemde zaak, want daaruit zou kunnen worden geconcludeerd dat vele mensen niet op de hoogte zijn dat er een club als de Benelux DX-club bestaat.

De BDXC (B staat voor Benelux; DX voor distance en de C uiteraard voor club) is opgericht in november ’61 en de leden ervan houden zich o.a. bezig met het ontvangen van radio en televisieuitzendingen in Europese landen. Vaak zal de enige manier van identificatie het testbeeld zijn. In dat licht gezien kan publicatie van testbeelden in RB een goede referentie vormen. Reacties van lezers zijn vanzelfsprekend welkom. We denken hierbij in het bijzonder (met de vakantie in het vooruitzicht) aan diegene die naar het buitenland gaan en opmerkzaam zijn op interessante testbeelden en eventuele wijzigingen van reeds gepubliceerde beelden. Ook de televisiewereld is immers steeds in beweging en om onze ‘files’ zo up to date mogelijk te houden, is snel informatie noodzakelijk. (Bron: Radio Bulletin uli 1972)

Honderden reacties bereikten de redactie van RB op het publiceren van de testbeelden in RB juni en juli. Vandaar dat nogmaals een deel van RB wordt ingeruimd om de lijst zo compleet mogelijk te maken. De testbeelden worden steeds in het midden van RB geplaatst, zodat de geïnteresseerde de bladzijden er zo uit kan lichten. Deze derde serie ‘Europese TV testbeelden’ gaat over West-Duitsland.
 
 Dit land heeft op ’t moment wel het grootste aantal tv zenders in bedrijf. Al deze zenders staan verdeeld in verschillende omroepgebieden. Bekijken we de zaak eens van noord naar zuid dan vinden we in het noorden de ‘Norddeutscher Rundfunk’ (NDR) en Radio Bremen (RB). In het midden van Duitsland de ‘West Deutscher Rundfunk’ (WDR) en de ‘Hessischer Rund¬funk’ (HR). Wat zuidelijker bevinden zich de ‘Süd Deutscher Rundfunk’ (SDR), de ‘Südwestfunk’ (SWF) en de ‘Saarländischer Rundfunk’ (SR). In het zuid-oosten opereert de ‘Bäyerischer Rundfunk’ (BR).
 
Deze omroepen verzorgen gezamenlijk het le programma, terwijl het 3e prog. nog per omroep of door een combinatie van omroepen wordt verzorgd. Helemaal buiten de genoemde omroepinstanties werkt het ‘Zweites Deutsches Fernsehen’ (ZDF).
 
Al deze omroepinstanties hebben een eigen testkaart en bij sommige testkaarten kan men zien met welke tv zender we hebben te doen (o.a. bij NDR en WDR). Ook het 3e prog. geeft op ieder heel en half uur een tv. zender identificatie. Dit wordt gedaan in de vorm van het stadswapen alwaar de betreffende t.v. zender is gestationeerd. Voor het gezamenlijke 3e prog. van SWF, SDR en SR wordt echter op zeer onregelmatige tijden weleens een identificatie gegeven. Ook het 2e prog. (ZDF) geeft op gezette tijden, op het heel en halve uur een identificatie. Dit is aan de orde wanneer de ZDF KTV testkaart niet de naam van ZDF bevat. Ook deze gepubliceerde testkaarten zijn weer alle door leden van de BDXC aangeboden. (Bron: Radio Bulletin oktober 1972)

Deze laatste serie behandeld hoofdzakelijk de Noordwesthoek van Europa, o.a. de Skandinavische landen, Frankrijk, Engeland, Ierland en IJsland.
 

Engeland kent op dit moment nog twee televisie systemen, met name het oude 405 lijnen systeem waarop geen KTV-uitzendingen worden gedaan, en het 625 lijnen systeem met kleuren tv uitzendingen. De uitzendingen op 405 en 625 lijnen lopen nu parallel aan elkaar, doch over enige jaren zal langzaam maar zeker de 405-lijnen norm geheel van het toneel verdwijnen. Jammer is het voor de CCIR tv-ontvangtoestellen dat de Engelse 625 lijnen norm een 0,5 MHz grotere beeld geluidafstand hebben gekozen, daar nu bij zeer veel t.v.-toestellen geen of nauwelijks het geluid is te ontvangen. Twee programma’s worden verzorgd door de BBC (l en 2). Daarnaast opereert de opzichzelfstaande INDEPENDENT TELEVISION (IBA).
 
In Frankrijk heerst nog steeds de grootste TV-chaos van Europa. Twee programma’s zijn daar momenteel in bedrijf, welke beide op een voor ons normale (CCIR) tv niet zijn te ontvangen. Het derde programma is reeds in voorbereiding en zal binnen afzienbare tijd in bedrijf worden gesteld. Het eerste programma wordt op het 819 lijnensysteem uitgezonden, doch er zijn al aanwijzingen dat men al spoedig op het 625 lijnensysteem zal overgaan, welke gelijk is aan België VHF en Luxemburg (negatief). Het tweede programma is reeds op 625 lijnen (negatief) gebracht, doch de beeld geluids afstand is echter 6,5 MHz en AM gemoduleerd (CCIR 5,5 MHz en FM gemoduleerd).
 
De ktv-beelden van de ORTF worden door eigen ktv systeem (SECAM) uitgezonden. Tot slot blijkt nu al echter dat dit jaar verschillende testkaarten van div. landen al geheel zijn gewijzigd. (Bron: Radio Bulletin november 1972)