http://www.fmtvdx.eu
 
 

Radio en TV MacedoniŽ Skopje (Скопје), Mount Vodno | 1066,74 meter, high! (top)
 
Delchevo/Golak
Bitola
Pelister
Kopanki
Mavrovo
Boskija
Debar
Orhid
Prilep
Stip
Veles/Crn Vrv
■ Skopje Mount Vodno
  Mt.Vodno Sredno
Skopje Skopje Dom
■ Skopje Gaz
■ Skopje Upper Nerezi
■ Skopje Baba
■ Skopje Rashtak
Tetevo Sunny Hill
  Gayre
   

Skopje (Скопје), Mount Vodno 
 

www.fmtvdx.eu